top of page

Nul-op-de-meter nieuwbouwwoning

Energieneutrale nieuwbouw

Sinds 1995 zijn er normen voor het energieverbruik van nieuwbouwhuizen. Die normen worden steeds strenger: huizen die na 2020 opgeleverd worden, moeten energieneutraal zijn. Dat wil zeggen: zelf de energie opwekken die nodig is voor het verwarmen, koelen en ventileren van de woning en voor warm tapwater en verlichting.

Extra kosten nieuwbouwwoning verdient u terug

Een nieuwbouwwoning is vaak iets duurder dan een woning van bijvoorbeeld 10 jaar oud, zeker wanneer het huis energieneutraal opgeleverd moet worden. Maar over een langere periode bekeken is het bewonen van een energieneutrale woning voordeliger. Een voorbeeld: als u nu een energieneutraal huis koopt en daar 15 jaar blijft wonen, bespaart u 15.000 euro ten opzichte van een woning uit 2006. Daarbij is rekening gehouden met de hogere hypotheek die u voor de aanschaf nodig hebt én met de kosten van onderhoud van de duurzame installaties.

Maatregelen voor uw nieuwbouwwoning

Met een goede combinatie van maatregelen voor energiebesparing en -opwekking, kunt u flink besparen op uw energierekening. U kunt kiezen voor energieneutraal of zelfs 'nul-op-de-meter'. Uiteraard bepaalt u zelf hoe ver u wilt gaan met energie besparen in uw woning. Ook een gefaseerde aanpak is mogelijk. Wij begeleiden ieder project van A tot Z en zo komen we samen tot het gewenste resultaat.

Welke opties zijn er voor uw nieuwbouwwoning om meer energie te besparen:

1.  U kunt de EPC-waarde van uw nieuwbouwwoning verlagen of te wel naar energieneutraal:

 

Hoe lager het EPC-getal, hoe energiezuiniger de woning. Nieuwbouwwoningen hebben geen energie-index maar een EPC-waarde. EPC is een afkorting van energieprestatiecoëfficiënt. De EPC-waarde geeft aan hoe energiezuinig de nieuw te bouwen woning moet worden. Het is bedoeld voor de bouwer: die weet waar hij aan moet voldoen. Hoe lager het EPC-getal, hoe energiezuiniger de woning.

 

Een energieneutrale woning heeft een EPC van nul. Dit getal zegt direct iets over het gebouwgebonden energiegebruik. Het gebouw gebonden energiegebruik is direct afhankelijk van hoe de woning is gebouwd en welke installaties aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor verwarming en ventilatie.

 

Een energieneutrale woning wekt de gebouwgebonden energie zelf op. Daar hoort een EPC bij van 0, wat energieneutraal betekent. 

 

Vanaf 2015 worden alleen nog bouwvergunningen afgegeven voor woningen met een EPC van 0,4. Vanaf 2021 is dat een EPC van 0. 

2. U kunt nog een stap verder gaan, naar nul-op-de-meter nieuwbouwwoning:

 

Een Nul-op-de-meter woning wekt zowel de gebouwgebonden energie als de gebruikersgebonden energie zelf op. Over het jaar heen wordt er net zoveel energie opgewekt als dat er gebruikt wordt.

De gebruikersgebonden is het energiegebruik door apparaten die de bewoners zelf meenemen in het gebouw. Bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine en een computer.

 

Om echt nul op de meter te hebben, moet u dus ook de huishoudelijke apparaten van duurzame energie voorzien. Daar zijn extra maatregelen voor nodig (bijvoorbeeld extra zonnepanelen). We bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn voor een nul-op-de-meter nieuwbouwwoning.​

Start nu met een Energieplan

De eerste stap is een Energieplan voor uw nieuwbouwwoning. Met dit Energieplan krijgt u snel inzichtelijk wat de kosten en baten zijn voor realisatie van een energieneutrale of 'Nul-op-de-meter' nieuwbouwwoning. Op basis van onder andere de EPC-berekening, uw energieverbruik en de (technische) tekeningen van uw woning maken we nauwkeurige berekeningen en zetten we de resultaten in een overzichtelijke rapportage.

 

U krijgt antwoord op de volgende vragen:​

  • welke energiebesparende maatregelen zijn geschikt voor uw nieuwbouwwoning;

  • welke energieopwekkende voorzieningen zijn nodig;

  • totaal overzicht van alle investeringen (indicatie);

  • van welke subsidies u gebruik kunt maken;

  • wat kunt u besparen op uw energierekening;

 

Dit Energieplan kost 499,- euro (inclusief btw).

bottom of page